V rytmu tance… 💃

V pátek 22. října se klienti SENIORu C zúčastnili skupinových sportovních aktivit, které byly věnovány tanci a propojení jejich historie s moderními styly. Klienti (každý v rámci svých možností) si vyzkoušeli některé prvky moderního tance Shuffle dance, který je propojením charlestonu s dalšími kroky a poskoky, zavlnili se při latinsko-amerických melodiích a na závěr při písničkách na přání si každý tancoval podle svého. Dnešní pohybové aktivity ukázaly, že tancovat se dá v každém věku. Důležité je si to náležitě užívat a mít dobrý pocit z procvičení celého těla.

Naši partneři