Odkazy

Ministerstvo práce a sociálních věcí

www.mpsv.cz

Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz

Město Otrokovice

www.otrokovice.cz

Veřejný ochránce práv

www.ochrance.cz

Asociace poskytovatelů sociálních služeb

www.apsscr.cz

Krajský úřad Zlín

www.kr-zlinsky.cz

Česká alzheimerovká společnost

www.alzheimer.cz

Nadace Most k domovu Zlín

www.nadacemdzlin.cz/

Nadace Plné Vědomí

https://www.plnevedomi.cz/seniori

Nadační fond Českého rozhlasu

https://nadacnifond.rozhlas.cz/

https://jeziskovavnoucata.rozhlas.cz/

Mezi námi, o. p. s.

https://www.mezi-nami.cz/

Informační servis o službách pro seniory

www.gerontologie.cz

Informace pro pečující o osoby s Alzheimerovou chorobou

www.vzpominkovi.cz

Katalog sociálních služeb ve Zlínském kraji

www.socialnisluzbyzk.cz

Naši partneři