Certifikáty

Zvětšit písmo |

Vážka

Vážka® je systém certifikace, který uděluje Česká alzheimerovská společnost, o.p.s. (ČALS) provozovatelům zařízení poskytujících kvalitní služby osobám s demencí. Certifikát je udělován na základě výsledků auditu v zařízení zájemce o certifikaci, kdy je hodnocena celá řada kritérií (např. individualizace přístupu ke klientům, možnosti volnočasových aktivit, zdravotní péče atd.) Audit provádí tým auditorů ČALS.

SENIOR Otrokovice, příspěvková organizace získal pro službu domov se zvláštním režimem certifikát Vážka® poprvé v roce 2012 a od té doby byl již 3x obhájen. Naposledy v roce 2018, kdy ze závěrečné hodnotící zprávy auditorů vyplynulo celkové vysoké bodové hodnocení (93,35 bodů), které řadí naše zařízení kvalitou, odborností i profesionalitou práce mezi nejlepší a nejkvalitnější zařízení v tomto oboru v České republice. Cílem je dosaženou kvalitu péče o seniory zachovat i do budoucna, popřípadě hledat možnosti jejího dalšího posunutí, a tím uživatelům služby dopřát důstojný a spokojený život.

Bazální stimulace v péči o seniory

Bazální stimulace® je ošetřovatelský koncept, který podporuje v nejzákladnější (bazální) rovině lidské vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Péče je v konceptu strukturovaná tak, aby byly podporovány zachovalé schopnosti člověka (komunikační a pohybové). Koncept Bazální stimulace® vychází z předpokladu individuální strukturované péče na základě biografické anamnézy jedince. Druhým podstatným faktorem pro tuto péči je integrace nejbližších do péče.

Tato ošetřovatelská péče umožňuje neustálý přísun podnětů z vlastního organizmu a také z jeho okolního světa. Cílem je podpora rozvoje vlastní identity seniora, umožnit mu orientaci na svém těle a následně v jeho okolí a podpora komunikace na úrovni jemu adekvátních komunikačních kanálů. U seniorů s nezvratnými změnami jejich tělesného a duševního stavu výrazně podporuje kvalitu jejich života.

V SENIORu prošla většina pracovníků sociálních služeb základním kurzem bazální stimulace a část z nich i kurzem nadstavbovým, které lektorovali odborníci z Institutu bazální stimulace. Prvky bazální stimulace se využívají v péči o seniory na všech podlažích budovy C (v Domově pro seniory, v Domově se zvláštním režimem a v Denním stacionáři) i v Domově pro seniory na budově B. V roce 2016 jsme úspěšně prošli resupervizí bazální stimulace a stali jsme se Certifikovaným pracovištěm. V roce 2020 se dále věnujeme vzdělávání v oblasti bazální stimulace – pro naše zaměstnance proběhne základní kurz BS.

Cena kvality v sociální péči

Redakce časopisu Péče o seniory pořádá ve spolupráci s Radou kvality ČR soutěž o nejlepšího poskytovatele sociálních služeb v České republice – Cenu kvality v sociální péči. Záměrem ocenění je každoročně hledat, podporovat a morálně ohodnotit ty jednotlivce a instituce, kteří v této náročné době vytvářejí komfortní prostředí a stabilní zázemí pro uživatele svého zařízení sociální péče a svým přístupem k práci potvrzují, že kvalita je především v profesionalitě a osobním přístupu. Projekt se stal Strategickým projektem Národního programu podpory kvality v ČR a získal tím nejvyšší možný kredit v aktivitách národní politiky kvality.

Dne 8. listopadu 2018 získal tuto prestižní CENU KVALITY SENIOR Otrokovice, p.o., v kategorii – poskytovatelé sociálních služeb – pobytové služby pro seniory. Slavnostní finále se uskutečnilo v prostorách Rytířského sálu Senátu Parlamentu ČR. Nezůstalo pouze u jednoho ocenění a Mgr. Věra Berková – vedoucí SENIORU C a metodička organizace – si odnesla i CENU SYMPATIE tj. ocenění za výjimečnost a excelenci. V této kategorii se hodnotí to, co dělá daného pracovníka sociálních služeb jedinečným a oblíbeným. Každoročně porota vybírá z nominací napříč všemi službami i profesemi v nich zastoupenými.

Je jistě na místě poděkovat všem zaměstnancům SENIORU Otrokovice, p.o., za jejich kvalitní a nadstandardně poskytovanou péči. Jenom díky nim jsme se dostali v silné konkurenci mezi nejlepší a můžeme být hrdí na toto ocenění. Velký dík patří i našemu zřizovateli, městu Otrokovice, díky jehož podpoře a záštitě může organizace dlouhodobě svoje služby takto velkoryse poskytovat.

Naši partneři