Pozvánka na čtyři jarní reminiscenční setkání

Vážení rodinní příslušníci oslovujeme Vás s nabídkou možnosti zúčastnit se 4 jarních reminiscenčních setkání. Reminiscence využívá vzpomínek, při nichž ožívá minulost při vyprávění zážitků, sdílení zkušeností nebo při kreativní činnosti. Vzpomínání je přirozenou a vítanou součástí života a zároveň významnou potřebou poslední životní etapy seniora. Vzpomínání ve skupině pomáhá navázat bližší vztahy s dalšími lidmi, což vede k poklesu pociťované osamělosti. Vzpomínky jsou velmi dobrým zdrojem podnětů pro další komunikaci a nabízejí nová témata k hovoru.

Nabízíme setkávání Vašeho blízkého a 1-2 členů rodiny zhruba 1x za 14 dnů v délce cca 60 minut pod vedením naší zkušené aktivizační pracovnice Mgr. Romany Rochovanské, která se reminiscenční terapii věnuje.

Můžete si zvolit:  pondělí od 15 hodin – 29. 4., 6. 5., 20. 5., 10. 6., (24. 6.)

nebo  pátek od 15 hodin – 3. 5., 17. 5., 7. 6., 21. 6., (28. 6.)

Plánovaná témata:

Setkání – Já a moje záliby
Setkání – Škola pořád volá
Setkání – Sláva nazdar výletu
Setkání – Oblíbené pohádky
Jak bude setkání probíhat?

5 minut – přivítání a sdělení, co nás dnes čeká, úvodní písnička
15 minut – povídací blok – předměty, které se hodí k tématu
15 minut – kreativní část – tvorba jednoduché koláže z výstřižků, čtená dramatizace, jednoduché hry…
15 minut – povídací blok – vlastní zážitky spojené s tématem
10 minut – zakončení, seznámení s příštím tématem, písnička na rozloučení
Pokud se některé části nebudete chtít zúčastnit, budeme to respektovat. Setkání budou připravována tak, aby byla zábavná a hravá, abychom se u vzpomínání hlavně dobře bavili a užili si společný čas.

Bližší informace získáte na emailu: zakova@senior-otrokovice.cz nebo aktivityC@senior-otrokovice.cz

Podle zájmu utvoříme 1–2 skupinky, ve kterých budou 3 – 4 klienti s rodinnými příslušníky. Setkávání bude probíhat podle Vašeho zájmu na obou nebo jen jedné budově.

Staňte se spolu s námi spolutvůrcem podpůrného a stimulujícího prostředí pro Vašeho blízkého! Těšíme se na Vás!

  Ostatní archiv

Naši partneři