Aktivity

Kalendář aktivit

Zvětšit písmo |

Potěšili nás malí psí kamarádi

Mám tě rád, jsi pro mne důležitý, potřebuji tě… tak pojďme to dát dohromady…vždyť už to bylo dávno vymyšleno…říká se tomu canisterapie… léčba pomocí psů.

Naše klienty na SENIORu C přišli po dlouhé době potěšit jezevčíci s paní Bílkovou, která domov navštěvovala před pandemií v rámci canisterapie. Z malých chlupáčů jsme měli velkou radost a bylo vidět i na nich, že už se mezi nás moc těšili. Parta kamarádů udělala radost nejen na domově pro seniory, ale i na domově se zvláštním režimem.

Již teď se všichni velmi těší na jejich další návštěvu.

Dámský klub – výroba dekorací

V pátek 14. května si klientky SENIORu B připravovaly výzdobu na nadcházejí MÁJOVOU KAVÁRNU. Tentokrát jsme zvolily techniku tupování. Procvičily si tak jemnou motoriku, ale i soustředěnost a vytrvalost.

Keramika nás baví 🙂

Ve čtvrtek 13. května se klienti SENIORu B i C sešli u oblíbeného keramického tvoření. Tentokrát se věnovali výrobě dekorací, pítek pro ptáčky a zápichům do zahrady.

Vzpomínání na známou osobnost – Jiřina Bohdalová

Ve středu 12. května si klienti na budově B připomněli známou českou herečku, paní Jiřinu Bohdalovou, která 3. května oslavila své životní jubileum. K jejím nejznámějším filmům patří Ucho, Dáma na kolejích, Ženu ani květinou neuhodíš, Bílá paní, Světáci, Hvězda zvaná Pelyněk, Nesmrtelná teta a Fany. Ze seriálů jmenujme např. F.L.Věk, Chalupář, Cirkus Humberto nebo Četnické humoresky. Kromě toho, že je velice oblíbenou filmovou, seriálovou i divadelní herečkou, je také výraznou vypravěčkou dětských pohádek a večerníčků. Proslavila se také účinkováním v zábavních scénkách a pořadech (např. Televarieté) nebo svými pořady o vaření. Při středeční videoprojekci jsme shlédli ukázky z filmů a scének, ve kterých herečka účinkovala.

Posezení u kávy ☕

V pondělí 10. května si klienti na obou budovách připomněli Den matek. Pochutnali si na kávě se zákuskem a společně zavzpomínali na své maminky, děti, mládí a básničky o maminkách.
Společně tak strávili příjemné dopoledne.

 

Strom plný informací

V předešlých dnech nás navštívily paní učitelky ze Základní umělecké školy Otrokovice, aby nám ve vestibulu SENIORu B namalovaly strom s ptáčky a lanem 🌳 Náš strom ale není jen tak obyčejný! Je to strom plný informací, přibližující našim klientům a jejich rodinám dění v SENIORu. Budeme zde také zveřejňovat informace např. o plánovaných aktivitách či akcích, termínech návštěvy pedikérky a kadeřnice aj. Jako poděkování byly paním učitelkám předány dárky a sluníčko z keramiky vyrobené našimi klienty.

Moc děkujeme!

Toulky Českem – zámek Červená Lhota

V pondělí 10. května jsme si na budově B v rámci oblíbené aktivity „Toulky Českem“ připomněli známý zámek Červená Lhota, který leží ve východní části jižních Čech. Na zámku bylo natočeno několik filmových a televizních pohádek, jako například Zlatovláska, O zatoulané princezně, O kráse a štěstí či Princezna na hrášku. Klienti si tak připomněli zámek, ke kterému se váže spousta zajímavých historek, ale i známé herce, kteří si v pohádkách zahráli.

Oslavili jsme Den matek

Na druhou květnovou neděli připadá Den matek, kdy se vzdává pocta matkám a mateřství. V tento den dávají děti svým maminkám květiny nebo jiné dárky, většinou vlastnoručně vyrobené. I my jsme si na SENIORu C připomněli tento významný den a zavzpomínali na vlastní maminky. Z vyprávění našich klientů:

Paní Marie K.– maminka Marie byla velmi pracovitá a hodná, vedla také nás také k pracovitosti. Nosila zástěru a šátek a když jsem zlobila, byla jsem Maňa. Pekla úžasné buchty a králíka.

Pan Leopold – maminka Marie mi říkala Leošu, nikdy nás nebila, jen se na mě zlobila, když jsem byl darebák. Chtěla, abychom se učili, že se budeme mít lépe než oni. Všechno od maminky bylo nejlepší, byla kuchařka na zámku.

Paní Marie R. – maminka Amálie byla laskavá, ideální, vzdělaná, četla časopisy ve francouzštině. Z jejích svatebních šatů jsem měla přešité svoje nejmilejší šaty se žlutými knoflíky. Dělala skvělé sušené povidlové pásky.

Pan Eduard – maminka Markéta byla plnoštíhlá, dobračisko, velká kuchařka, neuměla se zlobit, jen se přísně podívala na svého Edoška. Byla Rakušanka z Vídně, čeština ji pěkně potrápila. Pan Eduard vyprávěl rodinnou historku jak v restauraci hotelu Moskva požádala číšníka svou už dobrou češtinou : Pane vrchol, zavřít to fenstr, tady velký průjem….

Víkendové aktivity na SENIORu C

Druhý květnový víkend jsme se na SENIORu C věnovali domácím pracím. V domácnosti Pampeliška se prováděl velký úklid, další klientky se věnovaly kuchtění. Společně jsme si připravili výborné palačinky a upekli tvarohové buchty. Přitom jsme si připomněli význam 8. května, tedy Den vítězství. Na tento den připadá jedna z hlavních událostí historie nejen ČR ale i Evropy – ukončení 2. světové války v roce 1945, za který se z pohledu historických pramenů považuje kapitulace německých vojsk, vstoupivší v platnost 8. května ve 23:01 hodin středoevropského času. V minulosti se svátek nazýval Den osvobození či Den osvobození od fašismu a slavil se až 9. května, jak je tomu dodnes v zemích někdejšího Sovětského svazu.

Výroba výzdoby a stavění májky

Stavění máje patří mezi velmi oblíbené české tradice. Tento týden se klienti SENIORu B i C věnovali výrobě a zdobení májky. Práce jim šla od ruky, všem se moc dařilo. Na posilněnou jsme si k této aktivitě připravili drobné občerstvení a k poslechu nám hrály oblíbené písně. O postavení máje se postarali zaměstnanci údržby, za což jim moc děkujeme 🙂

Trénink paměti

V úterý 4. května si klienti SENIORu B protrénovali paměť. Procvičili si tak pozornost, posílili koncentraci a podpořili myšlení.

Zahráli jsme si společenské hry

V obýváčku na žlutém podlaží SENIORu C jsou po celý měsíc květen připraveny pro naše klienty společenské hry, které si mohou kdykoli zapůjčit nebo zahrát.  Jedno dopoledne se zájemců sešlo více a hry si společně zahráli. Klienti se dobře bavili u pexesa známých osobností a u hry „Člověče, nezlob se“.

Zavzpomínali jsme si na Svátek práce

Pondělní dopoledne patřilo vzpomínání na Svátek práce. S klienty jsme si povídali o jejich zaměstnání, jaké to bylo dříve a nyní. V rámci trénování paměti se všichni snažili vzpomenout na písničku, která se vztahuje k nějakému povolání. Společně jsme si ji poslechli a u toho si také zazpívali.
Nezapomněli jsme si také připomenout významné jubileum naší herečky – Jiřiny Bohdalové.

Jarní květy pro radost 🌷

Klienty SENIORu B potěšily jarní květiny, které nám ze své zahrádky přinesla paní Svačinová. Kromě narcisek a tulipánů do vázy nás potěšily také cibulky jarniček, které jsme si společně nasadili na zahradu.

Oslavili jsme 1. máj 🌺

Víkend se na SENIORu B i C nesl v duchu oslav a tvoření. Klienti si připomněli 1. máj – Svátek práce, tradice a zvyky s tímto svátkem spojené
Na SENIORu B si společně vyrobili krásné dekorace – lapače srdcí, kterými si vyzdobili chodby našeho domova. Na C se klienti věnovali pečení, kdy si připravili lahodné hrušky. A aby jim šla práce pěkně od ruky, zazpívali si přitom známé lidové písně. Společně jsme tak prožili příjemný víkend.

Čarodějnický rej 🕷

Minulý týden jsme se rozloučili s měsícem dubnem, s čímž se tradičně pojí pálení čarodějnic neboli filipojakubská noc 🔥. Jedná se o lidový zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice, který se odehrává v noci ze 30. dubna na 1. května.

Pro nás v SENIORu závěr měsíce znamenal také otevírání zahrad budov B a C. Vyráběli se čarodějnice a dekorace, dámy upekly koláče štěstí a žravé řezy.
V pátek  30. dubna vypuklo čarodějné rejdění, které probíhalo jak na zahradách, tak ve vestibulu budov. Klienti ochutnali upečené koláče a řezy, zahráli si kuželky a kouzlili z knihy čar a kouzel. Všichni si tak užili příjemné odpoledne plné pohody a zábavy.

Potrénovali jsme si paměť

Ve čtvrtek 29. dubna si klienti SENIORu B zasoutěžili při hře AZ kvíz. Po rozdělení do týmů se pustili do souboje, při kterém bylo úkolem odpovědět na dané otázky. Všem zúčastněným se moc dařilo.

Navštívili jsme hrad Buchlov

Cestování po České republice jsme na SENIORu C začali na hradě Buchlov.

Hrad Buchlov se nachází na vysokém kopci severozápadně od obce Buchlovice, která leží nedaleko Uherského Hradiště. Již zdálky viditelný a majestátní hrad patří k nejzachovalejším hradům u nás a tvoří významný kulturní symbol Slovácka. Od svého založení ve 13. století sloužil hlavně jako významný strategický bod, ale byl také správním a hospodářským střediskem. Hrad Buchlov má řadu strašidelných přízraků, shromažďujících se v tzv. pokoji strašidel. Zjevuje se tu Černá paní, duch hradního pána přepočítávající peníze, černě oděné postavy a další.

Klienti byli také zvědaví na pověsti, které jsou o tomto hradě známé, hlavně o lípě, která roste kořeny vzhůru, což je cca 400 let starý strom, jenž dostal pojmenování Lípa neviny.

Krátký dokument pak klientům přiblížil vnitřní prostory a okolí Buchlova. Všechny toto téma velmi zaujalo, mnozí vzpomínali na časy, kdy tato místa navštívili se svými blízkými.

 

Jak vypadal tento týden na SENIORu B…?

Tento týden jsme se s klienty SENIORu B věnovali oblíbeným aktivitám – skupinovému cvičení, zahradní terapii nebo keramickému tvoření v dílně, kdy jsme si společně vyrobili spoustu krásných dekorací, které použijeme na výzdobu prostor SENIORu. Konala se také oblíbená posezení pro dámy a pro pány. Dámy se v Dámském klubu věnovaly přípravám na filipojakubskou noc a vyrobily čarodějnici, zatímco pánové v Pánském klubu pracovali se dřevem a vyrobili krásnou ptačí budku.

A protože se nám konečně oteplilo a usmálo se na nás sluníčko, vydali jsme se společně do zahrady a při čtení čtvrtletníku SENIORská Vlaštovka jsme si užívali krásného jarního počasí 🌞

Terapie s naší králičí slečnou 🐰

A zase ta Lilly…! Na SENIORu B opět roznášela radost naše malá chlupatá kamarádka, která našim klientům vždy vykouzlí úsměv na tváři.

 

Víkendové kuchtění

O víkendu si klienti SENIORu C připravili ovocný dezert se zakysanou smetanou a čokoládou. Další dobrotou byl zdravý mrkvový salát. Řekli jsme si, že tradiční podoba vitamínového salátu by chtěla trochu oživit – nemusí se tedy nutně jednat jen o přílohu k hlavnímu chodu, ale může sloužit i jako vydatná svačina nebo lehká večeře. A co nás na něm baví nejvíc? Je jednoduchý, zdravý a hotový do deseti minut.

 

Procvičili jsme si jemnou motoriku

V rámci péče o klienty nezapomínáme ani na důležitost pravidelného procvičování jemné motoriky v každodenních činnostech. K procvičování jemné motoriky lze využít řadu her nebo pracovních činnosti, napomáhá i kreativní tvorba. Dochází k propojení očí, mozku a rukou, posiluje se rozlišování, orientace a koordinace.

Při víkendové aktivitě si klienti SENIORu B procvičili úchopové schopnosti, tedy zapojení palce, ukazováčku a prostředníčku. Při práci jsme použili výtvarnou sadu stíratelných obrázků, kdy se pod černou barvou skrývají další barvy a kreslením tak vznikají zajímavé obrázky. Ty budou zdobit prostory SENIORu B.

 

Voňavý den v SENIORu B

Víte, že k pocitu pohody a relaxace nám může pomoci i obyčejná květina? 🌺 Ano, i tak triviální věc jako je rostlina může léčit. Často se jimi obklopujeme, ale většinou ani netušíme, jak blahodárně mohou na náš organismus působit. Jejich léčivé kouzlo nespočívá pouze ve vytvoření příjemné atmosféry a pozitivním působení zelené barvy na člověka. Mohou být i účinnou prevencí některých zdravotních potíží nebo chorob.

Vůně a rozmanitost jarních květin vyvolávají u klientů příjemné emoce a úsměv na tváři. Potěšeni byli i naši imobilní klienti, kterým bylo jaro vneseno přímo do lůžka.

Pochutnali jsme si na výborné kávě

V pátek 23. dubna jsme pro klienty SENIORu B i C připravili ochutnávku káv a čajů, při které si mohli připomenout různé druhy těchto velice oblíbených nápojů. Největší zájem byl o Alžírskou kávu ☕, ve které nesměl chybět vaječný koňak.
Společně jsme ochutnali i čaje z naší bylinkové zahrádky. Páteční dopoledne se tak neslo v příjemné atmosféře dokreslené vůní lahodné kávy a čaje.

Jarní videokavárna ☕️

Ve čtvrtek 22. dubna proběhla na obou budovách SENIORu jarní videokavárna. Klienti SENIORu B shlédli fotografie a videoukázky z uplynulého čtvrtletí, přičemž zavzpomínali na oblíbené akce a aktivity.
Na budově C si klienti poslechli vyprávění a shlédli krátký dokument o Žítkovských bohyních, které svou magickou sílu čerpaly z krajiny kolem obce Žítková v Bílých Karpatech.

 

Přípravy na 1. máj 🌺

První květnový den neboli 1. máj je nejen svátek zamilovaných ❤️, ale také mezinárodní svátek pracujících 💼. Tento svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. V českých zemích se poprvé slavil v roce 1890 na Střeleckém ostrově v Praze. Ne všude se ale Svátek práce slaví 1. května. Ve Spojených státech a Kanadě připadá svátek práce, tzv. Labor Day, na první pondělí v měsíci září.

V rámci příprav na tento významný den se klienti SENIORu B ve středu 21. dubna věnovali výrobě dekorací, kterými 1. května přivítají tento svátek.

Tvoříme s láskou… ❤️

V pondělí 19. dubna jsme se s klienty SENIORu B i C věnovali tvoření z keramické hlíny. Tato aktivita je u našich klientů velmi oblíbená, přináší totiž do života mnoho pozitivního – potěšení, zábavu, sociální kontakt, přispívá také ke zlepšení komunikace a udržení našich psychických i fyzických schopností. Zalíbení v keramickém tvoření našli také klienti našeho domova se zvláštním režimem. Společně jsme strávili příjemné dopoledne a přitom vytvořili spoustu krásných dekorací, které použijeme na výzdobu prostor SENIORu.

Víkend ve znamení dobrot

Na SENIORu C byl víkend věnován přípravě samých dobrot. Na přání klientů jsme si tentokrát připravili topinky – oblíbený a jednoduchý pokrm, který je velmi chutný. A když už jsme byli při tom smažení, udělali jsme si i výborné křupavé domácí brambůrky.

Další dobrotou byl jablečný závin – moučník pocházející z Rakouska, který je ale velice oblíbený také u nás v Česku. Existuje několik druhů závinu. Naši klienti se rozhodli pro klasický jablečný štrúdl. Pečení je jednou z aktivit, která všechny velice baví a těší. O to víc, když výsledkem je sladká pocukrovaná tečka. Do její přípravy se všichni s radostí zapojili, při práci se zasmáli a pečení si užili. Všichni byli potěšeni, že štrúdl se povedl a všem chutnal

Terapie s našimi malými chlupáči

Na obou budovách SENIORu opět roznášeli radost naši malí chlupatí kamarádi.

Klienti na pokojích byli potěšeni návštěvou našich domácích mazlíčků – králíka Karla a ramlice Lilinky. Byli vděční, že se s nimi mohli potěšit a pomazlit.

 

Vzpomínání na známou osobnost – Stella Zázvorková

Klienti SENIORu B si v pátek 16. dubna připomněli známou osobnost Stellu Zázvorkovou, která by v tomto měsíci oslavila 99. narozeniny. Při videoprojekci jsme zavzpomínali na její televizní, divadelní a filmové role, které ji proslavily a na které všichni rádi vzpomínáme.

Zaposlouchali jsme se do hitů 60. a 70. let

Ve čtvrtek 15. dubna se klienti SENIORu zaposlouchali v oblíbeném Hudebním okénku do tónu písní z 60. a 70. let. Tato aktivita se nesla v duchu příjemné, a pro klienty známé, hudby. Notovali si do repertoáru známých písní, které znají z mladých let a strávili tak příjemné dopoledne plné krásných vzpomínek a pohody.

Kognitivní trénink

„Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existovat, naše minulost je vymazána, a přece věnujeme paměti jen málo pozornosti, kromě případů, kdy nás opustí.“ (Mark Twain)

Ve středu 14. dubna jsme se na SENIORu B věnovali kognitivnímu tréninku. Kognitivní trénink představuje soubor metod, prostřednictvím nichž lze procvičovat a posilovat naše kognitivní funkce, tj. myšlení, paměť, pozornost, vyjadřovací schopnosti a porozumění řeči, prostorovou orientaci a vnímání. Jedná se o velmi účinnou metodu a lze jej aplikovat v podstatě po celý život. Mozek „trénujeme“ už jen tím, že jej zkrátka nenecháme zahálet – např. se učíme cizí jazyk, luštíme křížovky a hlavolamy, hrajeme vědomostní nebo na slovní zásobu zaměřené hry a soutěže, dokonce i věnujeme-li se zaměstnání, které nám přináší neustále nové situace a problémy k řešení.

My jsme se tentokrát pustili do společného luštění křížovky, hledání skrytých slov a přiřazování k daným obrázkům a také skládání puzzle. Procvičili jsme si tak krátkodobou i dlouhodobou paměť, posílili trpělivost, samostatnost, koncentraci a přitom si užili zábavné odpoledne.

Toulavé boty – Bílé Karpaty

Toulavé boty 🥾 🥾 našeho kolegy Milana Mikšíka s klienty domova B tentokrát v Bílých Karpatech. Bílé Karpaty patří k nejmalebnějším karpatským horstvům. Morava i Slovensko z nich obdrželi přibližně rovnocenný díl. Hlavní hřeben se táhne podél státní hranice v délce více než 80 kilometrů od prvních kopečků mezi Strážnicí a Skalicou až po Lyský průsmyk, kde přechází v Javorníky. Na státním pomezí se tyčí i bělokarpatská královna, Velká Javořina (970 m). Klienti měli možnost vidět nejznámější památky – například kuželovský větrný mlýn, novogotický zámek Nový Světlov v Bojkovicích, památky lidové architektury na Horňácku a Uherskobrodsku, stavby Dušana Jurkoviče v Luhačovicích, nebo zříceninu románského hradu v Brumově.

 

Víkendové aktivity

Klienti SENIORu B i C se měli možnost opět potěšit s našimi malými kamarády, králíčkem Kájou a králičí slečnou Lilinkou. Již samotná přítomnost živého tvora většinou vyvolává u klienta pocit klidu a bezpečí. Snižuje stres a napětí, prokázáno je i snížení krevního tlaku. Zvíře má rovněž schopnost vyvolat u člověka silné emoce, a tím podporuje psychickou stimulaci, uvolňuje komunikaci a všeobecně podporuje psychický i fyzický stav klienta. Kája i Lilinka jsou mezi všemi velice oblíbení a dokáží všem zpříjemnit den.

Víkend se nesl nejen ve znamení terapie s chlupáči, ale i ve znamení pohybu. Pravidelná pohybová aktivita je jednou z nejzdravějších věcí, které můžeme pro sebe udělat. Přichází jaro a s ním i snaha se více pohybovat a trávit více času venku na sluníčku. Pro nás je důležitá podpora pohybu našich klientů a s tím spojený i sociální kontakt. Klienti si tak zacvičí v příjemném prostředí svých vrstevníků, se kterými si následně mohou i popovídat. Fyzická aktivita a pravidelná cvičení pomáhají předejít nebo oddálit vznik řady onemocnění. Cvičení bylo velice zábavné a všichni jsme se i zasmáli.

Terapie se psím kamarádem

Po svátcích jara jsme naše klienty na budově B potěšili návštěvou s psím kamarádem Leonkem. A kdo to je? Je to pejsek plemene čivava, který za několik dnů oslaví své první narozeniny. V této nelehké době je setkání klientů se čtyřnohým chlupáčem jako pohlazení na duši.

Zpátky v čase – první člověk v kosmu

Při aktivizaci na budově C jsme vzpomínali na 60. výročí prvního letu člověka do vesmíru a na cestu jsme mu pekli Honzovy buchty.

Bylo krátce po poledni 12. dubna 1961. Na kosmodromu Bajkonur se rozburácely motory rakety Vostok K a v 6:07 světového času UTC se vznesla s kosmickou lodí Vostok 1. Na její palubě byl Jurij Alexejevič Gagarin, který se stal prvním člověkem, jenž se dostal do vesmíru. Obletěl Zemi a po 108 minutách se na ni vrátil.

Snoezelen

Další páteční den byl na SENIORu C věnovaný relaxaci. Klienti si v zátiší relaxační hudby a působení studené páry s éterickým olejíčkem dopřáli zklidňující masáž rukou dle konceptu bazální stimulace doplněnou dalšími prvky z techniky Homunkulus. Někteří si přáli využít i masáž reflexních bodů nohou. Všichni si pobyt v relaxační místnosti užili a již se těší na další návštěvu.

Vzpomínání v kuchyni – tradiční velikonoční pochoutky

Ve středu 7. dubna jsme se s klienty SENIORu B i C dali do zpracování velikonočních vajíček, která jsme před svátky uvařili a nabarvili. Vytvořili jsme z nich vaječnou tlačenku a výbornou pomazánku. Jedná se o tradiční velikonoční pokrmy, které mají hned dvojí využití – studené pohoštění koledníkům, případně využití zbytků vařených vajec následující dny po pomlázce.

Nezapomněli jsme ani na ostatní a dali ochutnat všem, kteří mají tuto pochoutku rádi.

Velikonoční kavárna

V úterý 6. dubna se na obou budovách SENIORu uskutečnilo povelikonoční setkání v rámci „kavárny“. V nabídce nesměla chybět káva, oblíbený zmrzlinový pohár se šlehačkou nebo výborná tvarohová buchta ☕️🍨 Při posezení panovala pohoda a dobrá nálada, kdy jsme si povídali o právě proběhlých velikonočních svátcích.

Velikonoce jsou jedny z našich nejkrásnějších svátků

Velikonoce dnes vnímáme především jako svátky jara, dny naplněné sluníčkem a radostí ze života, veselé a barevné. Jsou pro nás příslibem. Cítíme sílu prvních jarních paprsků prohřívajících probouzející se Zemi. Tento čas lidé odjakživa vítali a s radostí slavili. A i u nás v domově C proběhlo vítání jara a oslava Velikonoc – pečením velikonočních perníčků, vzpomínáním na velikonoční zvyky a tradice v mládí. Nechybělo ani předávání velikonočního přání klientům od dětí z MŠ, netradiční velikonoční křížovka či terapie s Kájou. V pondělí pak nechyběla tradiční pomlázka, krásná vejce se rozdávala a dobrá nálada nás provázela celým dnem.

 

 

 

Pletu, pletu pomlázku z proutí a provázku, mašli si na ni přivážu a holkám ji hned ukážu

Přípravy na Velikonoce byly v plném proudu také na SENIORu C.

Jak probíhaly Velikonoce dříve, jak se barvila vajíčka a jak se dodržují tradice, si klienti připomněli v úterý 30. března. Prohlédli si bohatou sbírku kraslic, které vyráběli obyvatelé našeho domova dříve a sami si mohli nějaké vajíčko nazdobit.

Velikonoční tradice, jako je pečení beránka, zdobení vajec nebo pletení pomlázky, jsou jedny z nejstarších a dodávají svátkům jara tu pravou atmosféru. Naši klienti se spolu sešli ve čtvrtek 1. dubna v sále domova, dámy upekly krásného a chutného beránka a zajíčka a pánové se zase pustili do pletení pomlázky.

Nikdo se nenudil a každý přiložil ruku k dílu kde bylo třeba. Moc děkujeme panu Jurygáčkovi, který zajistil na tuto aktivitu proutí a věnoval svůj čas našim klientům,  se kterými pomlázky pletl.

 

Hody, hody, doprovody…

Blíží se nejvýznamnější křesťanské svátky v roce – VELIKONOCE. Většina z nás si je bez tradičních symbolů, jako je beránek, zajíc či kuřátko, neumí ani představit. I my jsme se v tomto týdnu s klienty SENIORu B na přicházející svátky řádně připravovali.

V pondělí 29. března jsme si upekli velikonočního beránka. V křesťanství beránek symbolizuje památku na Ježíše Krista, který byl právě jako nevinný, čistý a poslušný beránek obětován a jeho krev zachránila pokřtěné od hříchů. Beránek jako obřadní pokrm je znám už od středověku. Nevíme ale, jestli se jedlo přímo beránčí maso, které si jen málokdo mohl dovolit, nebo jen pečivo v podobě beránka. Dnes beránka, který by měl zdobit každý sváteční stůl, pečeme např. z piškotového nebo tvarohového těsta. Do pečení mazance, které jinak tradičně probíhá na Bílou sobotu, jsme se pustili již ve středu 31. března. Zatímco jsme čekali na vykynutí těsta, využili jsme čas k dokončení velikonočního zajíčka z proutí. Zajíček bude zdobit vstupní prostory SENIORu B. Nezapomněli jsme ani na výzdobu zahrady, a tak jsme využili slunečného odpoledne a dali jsme se do tvoření velikonočních dekorací. Dámy vyráběly slepičky a pánové žebřík z přírodnin. Velikonoční přípravy jsme společně završili na Zelený čtvrtek, kdy jsme barvili vajíčka, pletli tatary a upekli zajíčka. Přitom jsme ochutnali mazanec, zelené pivo a na závěr dámy navázaly mašličky na upletené tatary.

Tímto jsme se společně naladili na nadcházejí svátky a i Vám bychom chtěli touto cestou popřát, ať prožijete tyto svátky pohodově, radostně a hlavně ve zdraví.

VESELÉ VELIKONOCE! 🐣🐰

 

 

Víkendové aktivity

Na SENIORu C jsme se poslední březnový víkend věnovali různým aktivitám.

Jedna skupinka klientů se věnovala přípravám na nadcházející velikonoční svátky a vyráběla krásná malovaná vejce. Někteří zase započali den příjemnou ranní rozcvičkou a užívali si nejen pobytu na čerstvém vzduchu, ale i krásných slunečných paprsků.

A abychom přivítali svátky jara připraveni nejen duševně, dopřáli si naši klienti i příjemné procedury jako je manikúra či péče o vlasy.

 

Víkendové pečení

O víkendu se klienti SENIORu B spolu s pečovatelkami věnovali pečení drobného pohoštění z listového těsta. Čas si zpříjemnili povídáním o blížících se velikonočních svátcích a o tradicích a zvycích s nimi spojenými.

 

Individuální cvičení

V březnu jsme se s klienty SENIORu B věnovali pravidelnému cvičení s overbaly a masážními ježky, nácvikům chůze nebo cvičení s balanční deskou. Ta je skvělým pomocníkem pro trénink balance nebo rehabilitaci, která aktivuje hluboké stabilizační svalstvo, umožňuje provádět rehabilitační cviky, zlepšuje mobilitu a jistotu pohybu.

Turnaj v šipkách

Udržovat zdravý a aktivní život seniorů je velice důležité, a tak si v pátek 26. března klienti SENIORu B zahráli hru ŠIPKY. Na terč házeli jak pravou, tak levou rukou a procvičili tak obě mozkové hemisféry.

U této hry jsme protrénovali zejména přesnost, ale podpořili jsme také obratnost a koncentraci. Společně jsme strávili příjemné a veselé dopoledne.

Kousek jara na DZR

Jaro je konečně tady. S vysazováním jarních květin začali také naši klienti z DZR na budově C, kteří si nasadili petrklíče, narcisky, sedmikrásky a macešky do vyvýšeného záhonu. Ten jim bude zdobit jejich balkón a vždy je potěší pohled na něj.

Velké poděkování patří rodině jedné z klientek, která všechny květiny klientům darovala a udělala jim tím velkou radost.

 

Navštívili jsme zlínskou ZOO

Klienti SENIORu B i C procestovali za 90 minut Afriku, Asii, Austrálii a Jižní Ameriku a seznámili se s několika desítkami zvířat. Průvodcem byl pan Milan Mikšík, který pravidelně zlínskou zoo navštěvuje se svým objektivem.

Zoologická zahrada Zlín, známější spíše jako Zoo Lešná, je nejnavštěvovanějším turistickým místem na Moravě. Zároveň je s téměř půl milionem návštěvníků druhá nejnavštěvovanější v Česku. Chová se zde přes 200 druhů zvířat, ze kterých zaujmou např. sloni, žirafy, nosorožci, gorily, lachtani, lvi, tygři, tučňáci, papoušci, mravenečníci nebo lamy.

Najdeme zde také tropickou halu Yucatan, kde se můžete projít po visuté lávce a objevíte zde pradávnou civilizací Mayů a zároveň okusíte skutečnou atmosféru tropického lesa. K návštěvě dále lákají africké pavilony ve tvaru domorodých chýší, kde se můžete setkat se slony, žirafami, nosorožci, zebrami a pštrosy. Nebo můžete navštívit expozici Amazonie, kde můžete v létě obdivovat aligátory a také expozici Etiopie, kde jsou k vidění paviáni, damani, jeřábi, nesyti či kladivouši.

Součástí zoologické zahrady je zámek Lešná, který je mimo jiné velmi atraktivním svatebním místem.

 

 

Zábavné dopoledne v keramické dílně

Ve čtvrtek 25. března jsme si v keramické dílně na SENIORu B vytvořili ozdoby, které použijeme na velikonoční výzdobu. Také jsme společně dokončili již vyrobené výrobky technikou natření glazury a následným vytíráním houbičkou, čímž jsme dosáhli efektu zvýraznění při výrobě použité patiny. Opět jsme protrénovali jemnou motoriku, přesnost a trpělivost, která je při této aktivitě velmi důležitá.

 

Jarní tvoření

Ve středu 24. března jsme se na budově B věnovali výrobě jarní a velikonoční výzdoby, která bude zdobit náš domov. Tentokrát jsme pracovali s přírodním materiálem – břízou a vrbou. Klienti si nejen užili příjemné dopoledne, ale také si u této aktivity protrénovali a stimulovali hmatové schopnosti.

 

Naši partneři