Dokumenty

SENIORská vlaštovka 2024-2

Kontakty: Sociální pracovnice SENIOR Otrokovice

Příloha č. 2 Sazebník fakultativních služeb 1. 2. 2023

Příloha č. 3 Sazebníku úhrad DSt 1. 2. 2024

Příloha č. 4 Sazebníku úhrad PS SENIOR 1. 2. 2024

SENIORská vlaštovka 2024-1

Ochrana oznamovatelů

SENIORská vlaštovka 2023-4

Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných SENIORem Otrokovice, p.o.

SENIORská vlaštovka 2023-3

Zpráva o hospodaření za rok 2022

SENIORská vlaštovka 2023-2

SENIORská vlaštovka 2023-1

SENIORská vlaštovka 2022-4

SENIORská vlaštovka 2022-3

Zpráva o hospodaření za rok 2021

SENIORská vlaštovka 2022-2

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby odlehčovací služba ze dne 10. 11. 2021

SENIORská vlaštovka 2022-1

SENIORská vlaštovka 2021-4

SENIORská vlaštovka 2021-3

Zpráva o hospodaření za rok 2020

Žádost o přijetí do pobytového zařízení sociálních služeb – domov pro seniory

SENIORská vlaštovka 2021-2

Žádost o přijetí do pobytového zařízení sociálních služeb – domov se zvláštním režimem

Žádost o přijetí do pobytového zařízení sociálních služeb – odlehčovací služba

Žádost o poskytnutí sociální služby – denní stacionář

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby domov pro seniory ze dne 25. 6. 2014

SENIORská vlaštovka 2021-1

Lékařský posudek o zdravotním stavu žadatele o službu

Informace o zpracování osobních údajů žadatelů o sociální službu

SENIORská vlaštovka 2020-4

GDPR – kontaktní osoba (informační povinnost správce osobních údajů)

Zpráva o hospodaření za rok 2019

SENIORská vlaštovka 2020-3

Strategie České alzheimerovské společnosti P-PA-IA

SENIORská vlaštovka 2020-2

SENIORská vlaštovka 2020-1

SENIORská vlaštovka 2019-4

SENIORská vlaštovka 2019-3

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ze dne 29. 8. 2013

Zpráva o hospodaření za rok 2018

SENIORská vlaštovka 2019-2

SENIORská vlaštovka 2019-1

SENIORská vlaštovka 2018-4

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociání služby denní stacionář od 1. 1. 2013 a ukončení registrace centra denních služeb k 31. 12. 2012 ze dne 16. 8. 2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby pečovatelská služba ze dne 26. 1. 2012

Naši partneři