Dokumenty SENIORu

Finanční podpora sociálních služeb poskytovaných SENIORem Otrokovice, p.o.

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby odlehčovací služba ze dne 10. 11. 2021

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby domov pro seniory ze dne 25. 6. 2014

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociálních služeb domov pro seniory a domov se zvláštním režimem ze dne 29. 8. 2013

Rozhodnutí KÚ Zlín o registraci sociání služby denní stacionář od 1. 1. 2013 a ukončení registrace centra denních služeb k 31. 12. 2012 ze dne 16. 8. 2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby pečovatelská služba ze dne 26. 1. 2012

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace – ukončení služby chráněné bydlení k 1. 1. 2012 ze dne 20. 9. 2011

Rozhodnutí KÚ Zlín o změně registrace sociální služby odlehčovací služba ze dne 14. 9. 2009

Střednědobý výhled rozpočtu SENIORu Otrokovice 2023 – 2024

Naši partneři