Naše služby

O centru pomoci

Popis realizace poskytované sociální služby – Pečovatelská služba

Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.

Číst více

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

SENIOR Otrokovice – budova B

SENIOR B na ulici K. Čapka 1615 poskytuje své sociální služby od roku 2000 v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě, který je majetkem města Otrokovice a příspěvková organizace města SENIOR Otrokovice má budovu převzatu do užívání.

Budova je umístěna na okraji Otrokovic v bezprostřední blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. V budově jsou poskytovány dvě sociální služby: domov pro seniory (DS) a odlehčovací služba (OS).

V přízemí budovy se nachází vstupní hala a velká jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost pro připravované kulturní akce. Dále jsou v přízemí umístěny: kanceláře ředitelství organizace, kanceláře personálních a ekonomických pracovníků, kancelář sociálních pracovnic, pracovna vedoucí přímé obslužné péče a PSS (pracovnic v sociálních službách), pracovna staniční sestry, centrální koupelna, prádelna, sušárna a další technické zázemí.
V budově se dále nachází: pracovna sester, ordinace lékaře, centrální koupelny, prostory pro pedikúru a masáže, klubovna s knihovnou, tělocvična, kuchyňka a místnost pro realizaci volnočasových aktivit klientů.

Do budovy je bezbarierový přístup. Společné prostory jsou bezbariérové. Klientům jsou k dispozici dva osobní výtahy, celá budova je zabezpečena kamerovým systémem a elektrickou protipožární signalizací.

Pro zájemce o službu

O denním stacionáři

V budově C SENIORu na ulici tř. Spojenců 1840, Otrokovice – Baťov se nachází sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ, která je určena osobám (starším 45 let) s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Číst více

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Domov se zvláštním režimem poskytuje

SENIOR Otrokovice – budova C

Popis realizace poskytování sociální služby – odlehčovací služba (SENIOR B)

O pečovatelské službě

Pečovatelská služba SENIORu Otrokovice je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka.

Pečovatelská služba připravuje během roku ve spolupráci s pobytovými službami SENIORu zajímavé kulturní akce a spolupracuje s místním Klubem důchodců, který sídlí v těsné blízkosti pečovatelské služby. V rámci zprostředkování dobrovolníků spolupracuje s centrem Maltézké pomoci Otrokovice.

Poskytované služby

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme tyto služby: ubytování, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta.

Číst více

Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:

Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Klienti, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince.

Číst více

Podmínky přijetí

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti klienta.

Číst více

Popis realizace poskytování sociální služby – domov pro seniory (SENIOR B)

Popis realizace poskytování sociální služby – domov pro seniory (SENIOR C)

Popis realizace poskytování sociální služby – odlehčovací služba (SENIOR C)

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Poskytované pečovatelské služby

Popis realizace poskytování sociální služby – domov se zvláštním režimem (SENIOR C)

Domov pro seniory | Budova C

Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Zahájení poskytování služby

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují pečovatelskou službu, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály – informační leták služeb SENIORu a podrobné letáky jednotlivých služeb, případně sazebníky služeb. Základní informace o poskytovaných službách je možné získat také na internetových stránkách naší organizace.

Při jednání se zájemci o pečovatelskou službu je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři PS nebo u zájemce v domácnosti  dle jeho aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, jaké jemu i poskytovateli vyplývají z případného vztahu práva a povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali s vedoucí pečovatelské služby podrobnosti a rozhodli jste se, že pečovatelskou službu využijete, postupujete následovně:

  • u nás si vyzvedněte žádost o pečovatelkou službu nebo si žádost můžete stáhnout přímo zde
  • vyplňte žádost, vlastnoručně ji podepište, přiložte potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
  • vyplněnou žádost podejte u sociální pracovnice, příp. zašlete poštou na naši adresu
  • v případě možného zahájení poskytování pečovatelské služby s Vámi dohodneme všechny podrobnosti poskytování pečovatelské služby, které budou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“ včetně rozsahu odebíraných služeb.

Přehled služeb denního stacionáře

Denní stacionář

Služba Denního stacionáře je poskytovaná na adrese tř. Spojenců 1840, 765 02 Otrokovice ve všední dny od 7:00 do 15:30 hodin. Denní stacionář má denní kapacitu 5 míst.

Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v klientech pocit jistoty, bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Číst více

Pravidla pobytu v denním stacionáři

Popis realizace poskytování sociální služby – denní stacionář (SENIOR C)

Fotogalerie

   

Fotogalerie denního stacionáře

 

Naši partneři