Naše služby

Zvětšit písmo |

O pečovatelské službě

Pečovatelská služba SENIORu Otrokovice je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka.

Pečovatelská služba připravuje během roku ve spolupráci s pobytovými službami SENIORu zajímavé kulturní akce a spolupracuje s místním Klubem důchodců, který sídlí v těsné blízkosti pečovatelské služby. V rámci zprostředkování dobrovolníků spolupracuje s centrem Maltézké pomoci Otrokovice.

SENIOR Otrokovice – budova B

SENIOR Otrokovice B na ulici K. Čapka 1615 poskytuje své sociální služby od roku 2000 v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě, který je majetkem města Otrokovice a příspěvková organizace města SENIOR Otrokovice má budovu převzatu do užívání.

Budova je umístěna na okraji Otrokovic v bezprostřední blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. V budově jsou poskytovány dvě sociální služby: domov pro seniory (DS) a odlehčovací služba (OS).

V přízemí budovy se nachází vstupní hala a velká jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost pro připravované kulturní akce. Dále jsou v přízemí umístěny: kanceláře ředitelství organizace, kanceláře personálních a ekonomických pracovníků, kancelář sociálních pracovnic,  pracovna vedoucí přímé obslužné péče a PSS (pracovnic v sociálních službách), pracovna staniční sestry, centrální koupelna, prádelna, sušárna a další technické zázemí.
V budově se dále nachází: pracovna sester, ordinace lékaře, centrální koupelny, prostory pro pedikúru a masáže, klubovna s knihovnou, tělocvična, kuchyňka a místnost pro realizaci volnočasových aktivit uživatelů.

Do budovy je bezbarierový přístup. Společné prostory jsou bezbariérové. Uživatelům služeb jsou k dispozici dva osobní výtahy, celá budova je zabezpečena kamerovým systémem a elektrickou protipožární signalizací.

SENIOR Otrokovice – budova C

Poskytované služby

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme tyto služby: ubytování, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele.

Číst více

Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:

Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Uživatelé, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince.

Číst více

Podmínky přijetí

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti uživatele.

Číst více

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.

Číst více

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby – domov pro seniory (SENIOR B)

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Poskytované pečovatelské služby

Domov se zvláštním režimem poskytuje

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Domov pro seniory | Budova C

Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Zahájení poskytování služby

Všem občanům, kteří nezávazně zkontaktují pečovatelskou službu, jsou srozumitelným způsobem poskytnuty základní informace o poskytovaných sociálních službách. Předány jsou písemné materiály – informační leták služeb SENIORu a podrobné letáky jednotlivých služeb, případně sazebníky služeb. Základní informace o poskytovaných službách je možné získat také na internetových stránkách naší organizace.

Při jednání se zájemci o pečovatelskou službu je dodržován princip osobního jednání buď přímo v kanceláři PS nebo u zájemce v domácnosti  dle jeho aktuálního zdravotního stavu. Snahou je, aby zájemce věděl, co přesně může od našich služeb očekávat, kolik za ně zaplatí, jaké jemu i poskytovateli vyplývají z případného vztahu práva a povinnosti. Na základě těchto informací se zájemce o službu rozhodne, zda námi poskytovaná služba odpovídá tomu, co potřebuje, či musí hledat k naplnění svých potřeb služby jiné.

Jestliže jste již projednali s vedoucí pečovatelské služby podrobnosti a rozhodli jste se, že pečovatelskou službu využijete, postupujete následovně:

  • u nás si vyzvedněte žádost o pečovatelkou službu nebo si žádost můžete stáhnout přímo zde
  • vyplňte žádost, vlastnoručně ji podepište, přiložte potvrzení o přiznaném příspěvku na péči
  • vyplněnou žádost podejte u sociální pracovnice, příp. zašlete poštou na naši adresu
  • v případě možného zahájení poskytování pečovatelské služby s Vámi dohodneme všechny podrobnosti poskytování pečovatelské služby, které budou uvedeny ve „Smlouvě o poskytování sociálních služeb“ včetně rozsahu odebíraných služeb.

Ceník pečovatelské služby

O denním stacionáři

V budově C SENIORu na ulici třída Spojenců 1840, Otrokovice-Baťov se nachází sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ, která je určena osobám (starším 45 let) s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Číst více

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v uživatelích pocit jistoty, bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Číst více

Zahájení poskytování služby

Přehled služeb denního stacionáře

Pravidla pobytu v denním stacionáři

Ceník denního stacionáře

O centru pomoci

V současné době bohužel kolem nás přibývá osob trpících demencí. V SENIORu Otrokovice funguje „CENTRUM POMOCI“, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím při zvládání úskalí každodenního života.

Číst více

Naši partneři