Naše služby

Zvětšit písmo |

SENIOR Otrokovice – budova B

SENIOR Otrokovice B na ulici K. Čapka 1615 poskytuje své sociální služby od roku 2000 v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě, který je majetkem města Otrokovice a příspěvková organizace města SENIOR Otrokovice má budovu převzatu do užívání.

Budova je umístěna na okraji Otrokovic v bezprostřední blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. V budově jsou poskytovány dvě sociální služby: domov pro seniory (DS) a odlehčovací služba (OS).

V přízemí budovy se nachází vstupní hala a velká jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost pro připravované kulturní akce. Dále jsou v přízemí umístěny: kanceláře ředitelství organizace, kanceláře personálních a ekonomických pracovníků, kancelář sociálních pracovnic,  pracovna vedoucí přímé obslužné péče a PSS (pracovnic v sociálních službách), pracovna staniční sestry, centrální koupelna, prádelna, sušárna a další technické zázemí.
V budově se dále nachází: pracovna sester, ordinace lékaře, centrální koupelny, prostory pro pedikúru a masáže, klubovna s knihovnou, tělocvična, kuchyňka a místnost pro realizaci volnočasových aktivit uživatelů.

Do budovy je bezbarierový přístup. Společné prostory jsou bezbariérové. Uživatelům služeb jsou k dispozici dva osobní výtahy, celá budova je zabezpečena kamerovým systémem a elektrickou protipožární signalizací.

Poskytované služby

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme tyto služby: ubytování, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu uživatele.

Číst více

Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:

Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Uživatelé, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince.

Číst více

Podmínky přijetí

O pečovatelské službě

Pečovatelská služba SENIORu Otrokovice je poskytována seniorům a osobám se zdravotním postižením v jejich domácnostech na území města Otrokovice a v rámci mikroregionu Otrokovicka.

Dále je pečovatelská služba poskytována v Domech s pečovatelskou službou (Nivy 283, Hlavní 1161) v Otrokovicích, kde má své zázemí a středisko osobní hygieny.

Pečovatelská služba připravuje během roku nejen pro obyvatele Domů s pečovatelskou službou, ale i pro uživatele terénní pečovatelské služby, zajímavé kulturní akce a spolupracuje s místním Klubem důchodců, který sídlí v těsné blízkosti pečovatelské služby. V rámci zprostředkování dobrovolníků spolupracuje s centrem Maltézké pomoci Otrokovice.

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Pravidla poskytování služby pobytu

Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.

Číst více

Pravidla poskytovaní odlehčovací služby

SENIOR Otrokovice – budova C

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby SENIOR Otrokovice je umožnit seniorům a zdravotně postiženým občanům, prostřednictvím naší podpory a pomoci, zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí a zachovat si soukromí a způsob života, na který jsou zvyklí. Podpora a pomoc směřuje k udržení soběstačnosti uživatele.

Číst více

Domov se zvláštním režimem poskytuje

Domov pro seniory | Budova C

Posláním Domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Poskytované pečovatelské služby

Ceník pečovatelské služby

Fotogalerie pečovatelské služby

Denní stacionář

Posláním denního stacionáře je individuálním přístupem vytvářet v uživatelích pocit jistoty, bezpečí a prostřednictvím vhodných aktivit podporovat udržení jejich schopností a soběstačnosti. Být místem, které je vhodnou alternativou domácího prostředí a které poskytne prostor pro setkávání s vrstevníky.

Číst více

O denním stacionáři

V budově C SENIORu na ulici třída Spojenců 1840, Otrokovice-Baťov se nachází sociální služba DENNÍ STACIONÁŘ, která je určena osobám (starším 45 let) s Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence, jejichž stav vyžaduje pomoc druhé osoby.

Číst více

Zahájení poskytování služby

Přehled služeb denního stacionáře

Ceník denního stacionáře

O centru pomoci

V současné době bohužel kolem nás přibývá osob trpících demencí. V SENIORu Otrokovice funguje „CENTRUM POMOCI“, jehož hlavním cílem je pomáhat lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím při zvládání úskalí každodenního života.

Číst více

Naši partneři