Poznávali jsme krásy Valašska

Valašsko je národopisná oblast, ve které je stále živé nářečí, udržují se tradice, valašská kuchyně i lidová architektura.

Za jádro Valašska je považováno okolí Vsetína (Horní Vsacko), Rožnova pod Radhoštěm a Valašského Meziříčí. Valašsko je kraj, známý především díky svému lidovému charakteru a svým obyvatelům, odjakživa známým jako Valaši. V České republice je region Valašska – Horního Vsacka spojován právě s historickou tradicí Valachů, tedy původních obyvatel území, jejichž způsob života byl spojen s pastevectvím ovcí a kladným vztahem k hodnotám přírodního bohatství v území. I v současnosti se daří region udržovat v duchu historických lidových tradic.

A o tom všem povídala v pondělí 21. června klientům na budově B paní Jarková, která je knihovnicí v Městské knihovně Otrokovicích. Děkujeme!

  Ostatní archiv

Naši partneři