Dětský den v SENIORu

Aktivizační pracovnice spolu s klienty z Domova SENIOR Otrokovice  připravili ve čtvrtek pro vnoučata a pravnoučata, děti zaměstnanců, pro děti ze školní družiny ZŠ Mánesova, MŠ Zahradní a děti z Dětského domova Lazy ze Zlína odpoledne plné her, malování a překvapení. Bylo to poděkování za společné chvíle, které spolu strávili při mezigeneračních setkáních. Kontakt s dětmi je jednou z nejlepších věcí pro zkvalitnění života seniora, svět seniorů je hned veselejší a barevnější.

Děti plnily řadu úkolů na několika stanovištích – kreativní, motorické, logické a sportovní – úkoly byly připraveny v několika úrovních, aby byly splnitelné pro různě staré děti. Za splnění úkolů získaly děti sladkou odměnu. Pro všechny bylo zajištěno malé občerstvení ve formě zmrzliny, opečených klobás a špekáčků.

Nejoblíbenějším stanovištěm se stalo canisterapeutické stanoviště, které bylo neustále plné dětí, které se chtěly pomazlit s pejsky. Poděkování patří mladým lidem z Dětského domova, kteří nám zároveň pomáhali na stanovištích – Denise, Nely, Andrei, Lilianě, Saše, Danovi, Sebíkovi, Lukáši, Míšovi a jejich paní vychovatelce Kláře. Pomáhaly i studentky gymnázií – z otrokovického to byla Nikola a Markéta, ze zlínského Anita. Velké poděkování patří i pravidelným pomocnicím z Klubu důchodců Baťov – Broně, Daně M., Daně K., Janě, Květě, Věře, Mirce a Jindrovi. Ze srdce děkujeme.

Klientky spolu se seniorkami z Klubu důchodců Baťov napekly výborné tvarohové koláčky.

Byla to moc pěkná akce, při které se naši klienti užili dětský smích a radost. Děti odcházely spokojené a s pomalovanými obličeji. Těšíme se, že u nás děti opět přivítáme.

 

Naši partneři