Poskytované služby

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme tyto služby: ubytování, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta.

Ubytování

Ubytování se poskytuje v obytných jednotkách (garsonka). Každá obytná jednotka je standardně vybavena nábytkem SENIORu, dále má vlastní kuchyňskou linku, koupelnu (umyvadlo, sprchový kout, WC) a balkon. Klienti si mohou dovybavit obytné jednotky drobným nábytkem, elektrospotřebiči (např. televizor, radiopřijímač, lampička) a předměty osobní povahy (obrázky, fotky, květiny, drobné nádobí). Koncesionářské poplatky za vlastní TV nebo rádio si hradí klienti ze svých prostředků. V pokojích je domácí telefon pro rychlé přivolání personálu.

Praní, žehlení a drobné opravy prádla

K základním službám patří praní, žehlení a drobné opravy osobního prádla.

Úklid

Běžný úklid obytných jednotek je prováděn každodenně s ohledem na potřeby klientů. Mytí oken a praní záclon je prováděno zpravidla čtvrtletně. Společné prostory jsou uklízeny a udržovány každodenně.

Stravování

Strava je přizpůsobena svým složením věku a zdravotnímu stavu klientů a je součástí poskytovaných služeb. Stravování probíhá na základě předem zveřejněného jídelního lístku, a to v rozsahu tří hlavních jídel (snídaně, oběd, večeře) a jednoho jídla vedlejšího (svačina). Vyžaduje-li to zdravotní stav klienta, je připravována dietní strava.

Pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta

Jedná se zejména o pomoc při podávání jídla a pití, oblékání a vysvlékání, obouvání a zouvání, pomoc při chůzi a pohybu. Způsob pomoci a četnost potřebných úkonů týkajících se hygieny je dojednána s klientem.

Pomoc při osobní hygieně

Je zajišťována dle potřeb a zvyklostí klienta. Způsob pomoci a četnost potřebných úkonů týkajících se hygieny je dojednána s klientem.

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Zařízení poskytuje klientům nepřetržitě 24 hod. denně ošetřovatelskou péči odpovídající jejich potřebám. Zdravotní péče je poskytována denně v době od 6 do 22 hodin, na základě indikace lékaře. Doplatky za léky si hradí klienti ze svých prostředků. Součástí péče je i základní rehabilitační ošetřování.

Zajištění lékařské péče

Po přijetí do zařízení mají klienti možnost registrace u praktického lékaře zařízení nebo mohou zůstat zaregistrováni u svého praktického lékaře. Dále dochází do zařízení psychiatr, psychoterapeut a psycholog. Dle potřeby jsou uživatelé odesíláni na odborná vyšetření. V případě nepříznivého zdravotního stavu klienta lze zajistit přepravu sanitním vozem, příp. doprovod na odborné vyšetření.

Základní sociální poradenství

Sociální poradenství vedoucí k rozvoji, udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začlenění je poskytováno sociální pracovnicí zařízení v pracovní dny, bezplatně.

Obstarávání osobních záležitostí

Sociální pracovnice pomáhá klientům při obstarávání osobních záležitostí na úřadech, poště, peněžních ústavech apod. Dále jsou obstarávány dle přání a potřeby nákupy s donáškou na pokoj, případně je poskytován doprovod klienta na nákup či úřad.

Kulturní vyžití

Společenské a kulturní vyžití se uskutečňuje na základě možností, schopností a zájmů klientů. V průběhu celého roku vytváříme příležitosti ke kulturnímu a společenskému vyžití.

Zájmové, aktivizační a sociálně-terapeutické činnosti

Představují nabídku volnočasových aktivit, při kterých dochází k podpoře vlastních zájmů klientů, k uspokojení pocitu užitečnosti, k upevnění motorických schopností a trénování paměti.

Zprostředkování kontaktů se společenským prostředím

Pořádáme akce, na které zveme vrstevníky z ostatních sociálních služeb SENIORu a rodinné příslušníky klientů a podporujeme klienty v kontaktu s nimi. Klienti navštěvují v doprovodu zaměstnanců běžně dostupné služby i mimo zařízení.
Vše při zachování přirozené vztahové sítě, uplatňování práv a oprávněných zájmů a respektování lidské důstojnosti každého klienta.

Ostatní nabízené služby

Dále mohou klienti využívat následující služby za úhradu: kadeřnictví, holičství, pedikúra, masérské služby, doprava klienta osobním vozem zařízení (soukromé účely), kopírování tiskovin, nákup potravin v obchodě v přízemí budovy A.

Naši partneři