Přehled služeb denního stacionáře

Základní činnosti v souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
  • poskytnutí stravy,
  • aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti,
  • pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí.

Další nabízené fakultativní služby

Personál je schopen zajistit dopravu klientů do nebo ze služby denního stacionáře. Pokud klient užívá léky v čase návštěvy denního stacionáře jsme schopni zajistit dohled nad užitím léků.

V rámci péče o klienty je prováděna základní ošetřovatelská rehabilitace a jsou uplatňovány prvky konceptu Bazální stimulace. Součástí nabízených aktivizačních činností je například trénink paměti, výtvarné a pracovní činnosti, pohybové a taneční aktivity, canisterapie (terapie se psy).

Provozní doba stacionáře: všední dny pondělí – pátek 7.00 hod – 15.30 hod.

Naši partneři