Povídání o adventu a vánočních svátcích

Ve středu 1. prosince jsme si v Café Naděje povídali s klienty budovy C na téma advent. Úvodem jsme si poslechli zajímavé povídání pana faráře o křesťanských zvycích a obyčejích. Připomněli jsme si také zvyky a tradice, které mají naši klienti spojené s předvánočním obdobím. Zavzpomínali jsme, jestli řezali barborky, jak moc na ně zapůsobil Mikuláš s čertem a andělem, jaké druhy cukroví pekli, kdo se líbal pod jmelím aj. Závěrem jsme si pustili nejznámější české vánoční koledy, které jsme si společně s chutí zazpívali.

Také klienti budovy B  si dnes povídali o adventu a vánočních svátcích. Pochutnali si na kávě a sušenkách, které zároveň sloužily jako senzorická stimulace, protože klienti podle chuti poznávali, jaké je v nich obsaženo koření. Dlouhodobou paměť jsme si procvičili vzpomínáním na adventní tradice, které naši klienti dříve dodržovali. Například na to, jak svým dětem chystali mikulášskou nadílku za okno, nebo jak si klientky v mládí trhaly větvičky „barborky“. Na závěr jsme si zazpívali vánoční písničky a v dobré náladě jsme se rozloučili.

Naši partneři