Povídání u kávy

Poslední listopadovou středu našim klientům zpestřila velmi příjemná aktivita. Vzhledem k nedávnému Světovému dni televize jsme věnovali dnešní Povídání u kávy právě jí. Řekli jsme si něco o historii televize, jejím vzniku a prvních televizorech, následně jsme si povídali o seriálech a pořadech, které naši klienti dříve sledovali. Porovnávali jsme počty programů, seriálů i reklam dříve a dnes. Prohlédli jsme si fotografie starých televizorů a přečetli si televizní program z 24. prosince 1969. Také jsme si trochu zasoutěžili při hádání znělek ze známých seriálů. Závěrem jsme zavzpomínali na oblíbené díly a hlášky z vysílání a rozšířili jsme si znalosti o různá zajímavá fakta. Jednalo se o moc milé vzpomínání a dopoledne nám v příjemné atmosféře rychle uteklo.

Naši partneři