Trénink paměti

V pátek 22. října jsme se s klienty SENIORu B zaměřili na trénink paměti. Tentokrát jsme se věnovali nejen procvičování krátkodobé paměti, ale také kreativitě (tvoření vět a krátkých příběhů) a slovní zásobě. Nácvikem jsme upevňovali slovní zásobu a komunikační dovednosti, které jsou pro vzájemnou spolupráci nepostradatelné. Trénink klienty moc bavil a všichni si užili dílčí aktivity.

Naši partneři