Zavzpomínaly jsme na minulé časy

Ve čtvrtek 23. března jsme si s klientkami oddělení DZR Pampeliška zavzpomínaly na dřívější dobu spolu s obrázkovými kartami Jitky Suché. Klientky určovaly, co na kartě je a jaké vzpomínky si ve spojitosti s obrázkem vybavují.  Závěrem jsme si procvičily i krátkodobou paměť vzpomínáním na to, co jsme si ukazovaly.

Naši partneři