Zvětšit písmo |

Správnou trefou jsme si procvičili hru v šipkách

V rámci skupinové pohybové aktivity jsme si v úterý 13. října na SENIORu B procvičili hru „ŠIPKY“.

Cílem těchto aktivizačních programů je udržet seniory ve fyzické, psychické i mentální aktivitě, rozvíjet jejich zachovalé schopnosti a dovednosti, uspokojovat jejich potřeby, pozitivně ovlivňovat jejich psychický stav, zprostředkovávat jim kontakt se společenským prostředím a přispívat tak ke zvyšování kvality jejich života.

Při hře jsme si protrénovali obratnost a koncentraci.

Naši partneři