Pobytové služby

Poslání odlehčovací služby

Posláním pobytové odlehčovací služby je zabezpečit potřebnou péči seniorům a zdravotně postiženým osobám, kterým je jinak péče zajišťována v domácím prostředí, a poskytnout jim nezbytnou podporu při navracení se zpět domů.

Číst více

O domově se zvláštním režimem

Posláním domova se zvláštním režimem je poskytnout důstojný a bezpečný život osobám se sníženou soběstačností, které nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu omezených poznávacích schopností, problémů s orientací, vnímáním, pamětí, vyjadřováním. Každodenní podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení schopností a dovedností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

SENIOR Otrokovice – budova B

SENIOR B na ulici K. Čapka 1615 poskytuje své sociální služby od roku 2000 v bezbariérovém čtyřpodlažním cihlovém domě, který je majetkem města Otrokovice a příspěvková organizace města SENIOR Otrokovice má budovu převzatu do užívání.

Budova je umístěna na okraji Otrokovic v bezprostřední blízkosti zastávky městské hromadné dopravy. V budově jsou poskytovány dvě sociální služby: domov pro seniory (DS) a odlehčovací služba (OS).

V přízemí budovy se nachází vstupní hala a velká jídelna, která zároveň slouží jako společenská místnost pro připravované kulturní akce. Dále jsou v přízemí umístěny: kanceláře ředitelství organizace, kanceláře personálních a ekonomických pracovníků, kancelář sociálních pracovnic, pracovna vedoucí přímé obslužné péče a PSS (pracovnic v sociálních službách), pracovna staniční sestry, centrální koupelna, prádelna, sušárna a další technické zázemí.
V budově se dále nachází: pracovna sester, ordinace lékaře, centrální koupelny, prostory pro pedikúru a masáže, klubovna s knihovnou, tělocvična, kuchyňka a místnost pro realizaci volnočasových aktivit klientů.

Do budovy je bezbarierový přístup. Společné prostory jsou bezbariérové. Klientům jsou k dispozici dva osobní výtahy, celá budova je zabezpečena kamerovým systémem a elektrickou protipožární signalizací.

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Domov se zvláštním režimem poskytuje

SENIOR Otrokovice – budova C

Popis realizace poskytování sociální služby – odlehčovací služba (SENIOR B)

Poskytované služby

V domově pro seniory a u odlehčovací služby poskytujeme tyto služby: ubytování, praní, žehlení a drobné opravy prádla, úklid, stravování, pomoci při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu klienta.

Číst více

Aktivity

Kulturní a společenské aktivity v pobytových službách SENIORu B – domov pro seniory, odlehčovací služba:

Běžný život v zařízení se snažíme zpestřit celou škálou zajímavých kulturně společenských akcí. Klienti, kteří mají zájem se aktivně podílejí na přípravách kulturních akcí a zapojují se do organizování volnočasových aktivit, např. hraním na hudební nástroje při hudební hodince.

Číst více

Podmínky přijetí

Poslání domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytnout důstojný život seniorům, kteří nemohou žít ve své vlastní domácnosti z důvodu postupné ztráty soběstačnosti, případně závažných změn zdravotního stavu. Podpora a pomoc vychází z individuálních potřeb seniorů, směřuje k udržení, případně rozvoji schopností seniorů a napomáhá při zprostředkování kontaktů s rodinou a okolím.

Číst více

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby – domov pro seniory (SENIOR B)

Popis realizace poskytování sociální služby – domov pro seniory (SENIOR C)

Popis realizace poskytování sociální služby – odlehčovací služba (SENIOR C)

Pravidla poskytované pobytové sociální služby

Popis realizace poskytování sociální služby – domov se zvláštním režimem (SENIOR C)

Naši partneři