O SENIORu Otrokovice

Organizace poskytuje své sociální služby osobám, které je skutečně potřebují. Ke své činnosti má organizace odpovídající technické i personální zajištění, tj. pobytové služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem v budovách s vybavením odpovídajícím specifickým potřebám osob, kterým jsou určeny.

Číst více


SENIOR Otrokovice je příspěvková organizace poskytující sociální služby.
Činnost organizace je vymezena zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy.

Zřizovatelem příspěvkové organizace je město Otrokovice, které schválilo záměr poskytovat v naší organizaci tyto služby:

  1. pobytové (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služby)
  2. ambulantní (pečovatelská služba, denní stacionář)
  3. terénní (pečovatelská služba)

Každá poskytovaná sociální služba má definován svůj veřejný závazek, ve kterém je formulováno poslání služby, cíle služby, zásady služby, cílová skupina (okruh osob), pro kterou jsou služby určeny včetně negativního vymezení cílové skupiny, místní i časová dostupnost služby a rozsah poskytované služby.

K dodržování etických principů se zaměstnanci zavazují při nástupu do naší organizace podpisem Etického kodexu.

Vize SENIORu

Organizace poskytuje své sociální služby osobám, které je skutečně potřebují. Ke své činnosti má organizace odpovídající technické i personální zajištění, tj. pobytové služby jsou poskytovány kvalifikovaným personálem v budovách s vybavením odpovídajícím specifickým potřebám osob, kterým jsou určeny.

Organizace poskytuje služby v těchto objektech

Pobytové služby – domov pro seniory (DS), domov se zvláštním režimem (DZR), odlehčovací služba (OS):

Budova B – ulice K. Čapka 1615 – DS, OS
Budova C – ulice tř. Spojenců 1840 – DS, DZR, OS

Ambulantní služby – denní stacionář (DSt), pečovatelská služba (PS):

Budova C – ulice tř. Spojenců 1840 – DSt

Dům s pečovatelskou službou Hlavní 1161, Otrokovice, Trávníky – PS
Dům s pečovatelskou službou Nivy 283, Otrokovice, Kvítkovice – PS

Terénní služby – pečovatelská služba (PS):

Dům s pečovatelskou službou Hlavní 1161, Otrokovice, Trávníky
Dům s pečovatelskou službou Nivy 283, Otrokovice, Kvítkovice

Naši partneři